Jeanet Kingma – Kou

Er vallen sneeuwvlokken op een stoel en daardoor wordt die stoel een hert. Het hert neemt je mee naar het bos. In dat bos staat een huis en daar verliest het hert zijn gewei. Zo wordt hij weer een stoel. Dit was het idee voor de leporello ‘Kou’.
De leporello bestaat uit 7 beelden, gecombineerd met tekst, uitgevoerd in houtsnede.
Dun rijstpapier is over stevig passepartoutpapier, met daarop eenvoudige sjabloondrukken, gevouwen. Vaag schemeren deze vormen door het rijstpapier met de houtsneden heen.
De kaft is van stevig passepartoutkarton. De leporrello is met een zigzagmotief aan de rug genaaid.


Papier: When Zou en passepartoutpapier.Kaft: passepartoutkarton.
25,5 x 20 cm, totale lengte: 98 cm
oplage 10

J.M.H. Berckmans – Boodschap in een fles


Colofon:

Het prozagedicht Boodschap in een Fles van J.M.H. Berckmans werd geschreven naar aanleiding van het optreden van The Mekons op 11 juli 1987 in zaal Paradox te Antwerpen. Deze tekst is nooit eerder gepubliceerd.

De tekstindeling, de spelling en het lettertype van het origineel typoscript werden behouden.

De oplage bedraagt vijftig exemplaren en ieder exemplaar bevat vijf toevoegsels in facsimile:

  • krantenartikel Summer in the City uit Gazet van Antwerpen
  • logo van The Mekons van de l.p. Slightly South of the Border
  • uitreksel van een interview met J.M.H. uit het weekblad Humo
  • recensie Message in a bottle uit een Brits muziektijdschrift
  • krantenartikel Legendarische popconcerten in Antwerpen met Michele Shocked uit Gazet van Antwerpen

Er werden twaalf luxe-uitgaven in een doos ontworpen: in iedere doos zit een flesje met een geschreven boodschap van de auteur in facsimile en een originele tekening van zijn hand. Deze exemplaren zijn Romeins genummerd van I tot XII. Daarnaast zijn er 26 exemplaren zonder doos: ze zijn geletterd van a tot z. De overige stuks zijn bestemd voor de medewerkers en zijn arabisch genummerd van 1 tot 12.

Magister dixit!

magisterdixituit de nieuwsbrief van de Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale:

Het project Magister dixit beoogt de digitalisering en de catalogisering van de collegedictaten van de Leuvense universiteit die bewaard worden in de verzamelingen van de KULeuven, de UCL en de Koninklijke Bibliotheek van België. Initiatiefnemer van het project is het interfacultair onderzoekscentrum Lectio. Het team wil alle Leuvense collegedictaten, waar ze ook bewaard worden, virtueel opnieuw samenbrengen.

EEUWENOUDE NOTITIES
Het gaat om de notities die studenten aan de faculteit van de artes noteerden voor de vakken logica, fysica e.d. en die vaak ook geïllustreerd zijn met eigen tekeningen of met gedrukte gravures. Door deze dictaten te bestuderen, kunnen we het wetenschappelijk onderwijs in de Zuidelijke Nederlanden beter in kaart brengen. Er worden op dit moment al drie doctoraten rond dit onderwerp voorbereid.

DE VALK & HET VARKEN
Wie zich inschreef aan de Leuvense universiteit (de enige instelling van universitair onderwijs in het huidige België tot 1817), volgde eerst verplicht de colleges in de faculteit van de artes, waar later zowel Letteren als Wetenschappen uit zijn gegroeid. Pas later kon men dan een vervolgstudie in het recht, de geneeskunde of de theologie aanpakken. Het onderwijs werd gegeven in een van de vier pedagogieën (de Lelie, de Valk, de Burcht en het Varken): de emblemen van deze pedagogieën verschijnen geregeld in de dictaten op de titelpagina’s of elders.

BIJZONDERE VONDSTEN
De meeste dictaten zijn vrij eenvoudig van uitvoering, maar soms zitten er pareltjes tussen zoals dat hierboven dat rijk versierd is. Bij het opstellen van de lijst kwamen ook bijzondere vondsten aan het licht, zoals een cursus gedicteerd in de Valk door J.P. Minckelers (1748-1824), de ontdekker van het lichtgas.

ENORME COLLECTIE
 De collectie collegedictaten van de Koninklijke Bibliotheek is met 193 de grootste van het land. Door de samenwerkingsovereenkomst die de Koninklijke Bibliotheek met de KULeuven sluit, kan deze groep handschriften onder ideale omstandigheden gevaloriseerd worden.

Ik wacht geduldig af tot al deze schatten online raadpleegbaar worden.