Université Lovanium (Congo)

Ik kocht – alweer circa 5 jaar geleden, maar kwam niet eerder aan inscannen toe – een lot met circa 80 (pers)foto’s van de (bouw van de) Université Lovanium in/nabij Léopoldville in (voormalig) Congo.

Hieronder alvast een eerste reeks met 9 foto’s van H. Goldstein; fotograaf voor Congopress.

Advertenties

sus scrofa domesticus

tonnen studentica. een overdaaad aan erotica. en tegenwoordig – ik kocht de voorbije 2.5 jaren ongeveer 500 bundels en/of verzamelde werken – ook een hoorn des overvloeds aan poëzie.
maar, zo bedacht ik me vorige week terwijl ik op catawiki grasduinde & mijn nieuwe vriend voor het leven mijn blikveld kruiste, er ontbreekt nog een wetenschappelijke toets.
varkentje
dat probleem is bij deze opgelost. en de nieuwe aanwinst past ook mooi in de studentica-collectie, want dit doodgeboren biggetje komt uit de pathologische-anatomische collectie van de (ondertussen opgeheven) veeartsenijschool in anderlecht.

Studentica

Bij het uitmesten van mijn Facebookpagina botste ik op deze foto die vorig jaar in september gemaakt werd – het nieuwe academische jaar stond voor de deur en er werd onder oud-studenten opgeroepen om een foto van hun studentikoze attributen op FB te posten om de nieuwe lichting studenten warm te maken voor het studentikoze leven.

12017606_10153214469448207_6305546617120326839_o

Magister dixit!

magisterdixituit de nieuwsbrief van de Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale:

Het project Magister dixit beoogt de digitalisering en de catalogisering van de collegedictaten van de Leuvense universiteit die bewaard worden in de verzamelingen van de KULeuven, de UCL en de Koninklijke Bibliotheek van België. Initiatiefnemer van het project is het interfacultair onderzoekscentrum Lectio. Het team wil alle Leuvense collegedictaten, waar ze ook bewaard worden, virtueel opnieuw samenbrengen.

EEUWENOUDE NOTITIES
Het gaat om de notities die studenten aan de faculteit van de artes noteerden voor de vakken logica, fysica e.d. en die vaak ook geïllustreerd zijn met eigen tekeningen of met gedrukte gravures. Door deze dictaten te bestuderen, kunnen we het wetenschappelijk onderwijs in de Zuidelijke Nederlanden beter in kaart brengen. Er worden op dit moment al drie doctoraten rond dit onderwerp voorbereid.

DE VALK & HET VARKEN
Wie zich inschreef aan de Leuvense universiteit (de enige instelling van universitair onderwijs in het huidige België tot 1817), volgde eerst verplicht de colleges in de faculteit van de artes, waar later zowel Letteren als Wetenschappen uit zijn gegroeid. Pas later kon men dan een vervolgstudie in het recht, de geneeskunde of de theologie aanpakken. Het onderwijs werd gegeven in een van de vier pedagogieën (de Lelie, de Valk, de Burcht en het Varken): de emblemen van deze pedagogieën verschijnen geregeld in de dictaten op de titelpagina’s of elders.

BIJZONDERE VONDSTEN
De meeste dictaten zijn vrij eenvoudig van uitvoering, maar soms zitten er pareltjes tussen zoals dat hierboven dat rijk versierd is. Bij het opstellen van de lijst kwamen ook bijzondere vondsten aan het licht, zoals een cursus gedicteerd in de Valk door J.P. Minckelers (1748-1824), de ontdekker van het lichtgas.

ENORME COLLECTIE
 De collectie collegedictaten van de Koninklijke Bibliotheek is met 193 de grootste van het land. Door de samenwerkingsovereenkomst die de Koninklijke Bibliotheek met de KULeuven sluit, kan deze groep handschriften onder ideale omstandigheden gevaloriseerd worden.

Ik wacht geduldig af tot al deze schatten online raadpleegbaar worden.

Meer info gezocht: Studentenflat – Algemeene Studentenmaatschappij – Gent – circa 1900

Wie kan er mij meer informatie bezorgen over deze Gentse, zwartfluwelen studentenflat?
01
Wat er al geweten is:
+ de verkoper wist mij te vertellen dat ze van circa 1900 is & toebehoorde aan een studente ‘botanique’ aan de universiteit van Gent
+ professor Robert Foncke, student in Gent tussen 1907 en 1910, vertelt in ‘Herinneringen van meer dan vijftig jaar geleden’ (in: De Brug, 4, 1960, pp. 238-249) het volgende: “Graag tooiden zich de meesten van ons met de Gentse studentenpet, toen bestaande uit een donkergroene muts met kleine klep boven de ogen. Overeenkomstig de bezochte faculteit was er een verschillend symbolisch teken op aangebracht en daaronder een verguld koperen sterretje ter aanduiding van ieder geslaagd examen. Alleen in zeer uitzonderlijke gelegenheden kwam men iemand tegen met een flat van zwart fluweel, die het lidmaatschap van de Algemene Studentenmaatschappij verklapte.”
02
Wat er ook geweten is:
+ Op de website van het archief van de universiteit van Gent & in het ‘clubregister’ van het Studentenmuseum komt geen studentenvereniging met (exact) die naam voor
+ Er komen wel talloze ‘algemene’ studentenbonden & -verenigingen en/of sociétés generales voor, maar ofwel werden die voor de vorige eeuwwisseling opgedoekt, ofwel werden ze pas veel later opgericht, ofwel is er behalve een naam geen enkele info over beschikbaar.

03

Maar dat is voorlopig alle info die ik kan vinden. Wie meer weet, mag gerust een seintje geven.

04

het studentenleven anno 1570 (capilla flamenca)

Capilla Flamenca – opgericht in 1978 uit de behoefte van een aantal muzikanten om muziek uit de Renaissance op een degelijk niveau te kunnen uitvoeren & ‘gesplit’ in 2013 – is bij meer Vlamingen gekend dan de meeste Vlamingen zelf beseffen: ze zongen namelijk tijdens de begrafenis van zanger & schrijver Luc De Vos, niet zo lang geleden, een Latijnse cover van diens nummer ‘Mia’.
hetstudentenlevenanno1570
In de tijd dat er nog LP’s opgenomen werden, namen zij de LP “Het studentenleven anno 1570” (met Nederlandse polyfone liederen) op. Opzet van deze ‘renaissance-concept-lp’:
“Aan de hand van de gekozen liederen willen wij een beeld geven van een dag uit het leven van een toenmalige student. We laten een fiktieve jongeman, afkomstig uit het Duitse Andernach, in de Nederlanden komen studeren. Jeugdherinneringen aan zijn geboortestad duiken als een rode draad op, telkens hij bekende Nederlandse volkslied Tandernaken hoort. Het is een strofisch “oudt liedeken” dat handelt over 2 meisjes die over de liefde praten… Bij het ontwaken neuriet de student Ic sie den claren dach, een hoofs meilied uit de vijftiende eeuw. In de twee volgende liederen looft hij de Heer en vraagt hij om bijstand. Na een instrumentale Tandernaken volgen drie stukken die allen met het studentenleven te maken hebben: de eerste twee zijn volksliederen die Clemens non Papa als basis voor twee geestelijke Souter (psalm) Liedekens gebruikte.
Geldproblemen duiken op in het stuk van J. Obrecht waarvan echter alleen de begintekst gekend is.
De B-kant opent met het luik van de liefde. Myn morghen (moederken) ghaf my een ionck myff is een quodlibet (of potpourri) waarin verschillende titels van liefdesliederen verwerkt zijn. Na het ingewikkelde Tandernaken, waarvan de tenor gebaseerd is op het oude volkslied, volgt het archaïsche Een vrouwlein edel van nature, dat een schoolvoorbeeld van het hoofde minnelied is. Vervolgens richt de student zijn aandacht op de ontspanning en volgen twee “liedekens”, die typerend zijn voor de bloeiperiode van het burgerlijke lied (1551-1575). Ze worden afgewisseld door twee instrumentale intermezzi: een zeer polyfone versie van Tandernaken en twee dansen uit het Leuvens Dansboek.
Het laatste werk, te vergelijken met Jannequins Cris de Paris handelt over het straatlawaai dat onze student duchtig stoort bij het studeren”