wie & wat?

De ‘Bibliotheca Studentica & Erotica’ is de, enigszins pompeuze, naam voor de privé-verzameling studenten-historische, erotische, poëtische, literaire & andere drukwerken die Akim A.J. Willems in de loop der jaren naar zijn boekenkast sleepte.

De Bibliotheca Studentica & Erotica is ergens in de jaren ’90 – toen Akim A.J. Willems aan zijn afstudeerscriptie begon te werken – ontstaan uit de frustrerende vaststelling dat onze Belgische bibliotheken & archieven – in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, de Duitse – bijzonder weinig bronnen met & over studentenliederen bezitten. Akim A.J. Willems ging daarom wekelijks Gentse, Leuvense & Antwerpse antiquaren de oren van het hoofd zagen met de vraag of zij niets in huis hadden dat nuttig zou kunnen zijn voor zijn bronnenonderzoek. Anderhalf jaar later prijkte er in de Bibliotheca Studentica (van erotiek op de planken was er toen nog geen sprake) een collectie Belgische & Duitse studentenliedboeken waar zelfs het Gentse universiteitsarchief & de Koninklijke Bibliotheek een puntje aan konden zuigen.

Al gauw deinde de verzamelwoede uit & werden niet alleen studentenliedboeken verzameld, maar werd de aandacht op ‘studentica’ in het algemeen gericht. Alles wat van dicht of ver te maken had met (de geschiedenis van) universiteiten,  studentenleven, studentenliederen, studententradities, enzovoorts & enigszins betaalbaar was, werd aangeschaft.

Omdat de financiële middelen van een privé-initiatief als de Bibliotheca Studentica & Erotica gelimiteerd zijn, werd er snel weer meer gefocust & verstandiger aangekocht. Toch werd in 2010 het verzameldomein opnieuw uitgebreid & werden voortaan ook erotica aan de collectie toegevoegd. Daarnaast is er ook altijd plaats voor JMH Berckmans & Boudewijn Büch. Ook de poëzie- & kunstboekencollectie (met focus op de Cobrabeweging) worden gestaag uitgebreid. Verder blijft de BS&E gewoon een open & warm huis voor al wat interessant & in boekvorm uitgegeven is.

Advertenties