Université Lovanium (Congo)

Ik kocht – alweer circa 5 jaar geleden, maar kwam niet eerder aan inscannen toe – een lot met circa 80 (pers)foto’s van de (bouw van de) Université Lovanium in/nabij Léopoldville in (voormalig) Congo.

Hieronder alvast een eerste reeks met 9 foto’s van H. Goldstein; fotograaf voor Congopress.

Advertenties

2012 / 2013

aanwinsten2012 was niet écht een bedroevend boekenjaar, maar door de komst van de Kleine Grote (die binnenkort alweer een jaar wordt) lagen de prioriteiten even anders. Een & ander leidde ertoe dat er veel minder geld werd uitgegeven aan papier, dat mijn boekenboekhouding voor 2012 volledig uit het oog verloren werd en dat er veel te weinig geblogd werd.

2012 eindigde redelijk OK met de aanschaf van 5 nieuwe studentenliedboeken; waarvan er 4 daadwerkelijk volledig nieuwe uitgaven zijn.
2013 startte gisteren helemaal goed met de aanschaf van 33 titels van/over de Sade.
De goeie voornemens voor 2013 luiden dan ook: meer boeken kopen, de boekenboekhouding op orde houden & weer meer bloggen.
Laat deze blogpost de start van een boekrijk jaar worden.

Studenten-liederen (1893/1896; Utrecht)

Mijn email over een studentenliedboekje uit 1893 met als titel ‘Studenten-Liederen’ van 21 maart 2011 aan het Utrechtse Studenten Corps / Corpsmuseum bleef, zo besefte ik vandaag, onbeantwoord.
Verder was ik eigenlijk ook al helemaal vergeten dat ik dat boekje in de collectie had zitten.
Tot vanmiddag: toen arriveerde het pakket met daarin het liedboek dat ik twee weken geleden – louter op basis van een titel & jaartal; meer info of foto’s waren niet beschikbaar gesteld door de verkoper – kocht.
Bij het openen van ’t pakket & ’t zien van het boekje besefte ik meteen: dit heb ik eerder gezien; meer nog…dit boekje heb ik al.
Verdere bestudering sprak die vaststelling dan weer tegen.
Het eerste exemplaar in mijn collectie werd inderdaad gedrukt in 1893, dit nieuwe exemplaar bevat enkele extra pagina’s met ‘Groenliederen’ uit 1893, 1894, 1895 & 1896.
Vier liederen die in nummer 1 ontbreken & die duidelijk maken dat het om een uitgebreide herdruk (zonder aangepaste datum op de voorpagina) gaat.
Leuke verrassingen voor geen geld…de ideale reden om deze blog weer eens op gang te trekken.

Et Alors? Magazine – The (free) Amsterdam Edition

Het derde issue van Et Alors? Magazine is er! Deze ‘Amsterdam Edition’ is nu al gratis online te lezen (snel doorbladeren naar pagina 48 is de boodschap!). Verzamelaars die een papieren versie voor hun erotica-collectie willen, moeten zaterdag 4 augustus op de Amsterdam Pride even bij het Homomonument op de Westermarkt passeren; daar worden 10.000 exemplaren – alweer gansch gratis! wij zijn te goed voor deze wereld! – uitgedeeld.

solden shoppen

Echtgenote ging vanmorgen – alweer – ‘solden shoppen’, maar was – gelukkig voor de bankrekening – vroeger dan gepland terug thuis. Dat stelde mij in de gelegenheid om te gaan shoppen ‘as usual’; te weten: tweedehands. Of ik nu een jeans van 150 euro koop in een Levi’s store of eentje van 3 euro in de Kringloopwinkel…een ding is zeker: op nen ik & ne gij – zoals ze dat zeggen – scheurt dat ding ter hoogte van mijn kruis & knieën toch van mijn lijf. Vandaar mijn voorkeur voor de tweede optie; dan blijft er 147 euro over om aan boeken uit te geven.

De totale rekening bedroeg vandaag 30.75 euro.
Behalve een ‘nieuwe’ bootcut jeans, een gigantisch coole bruin-gouden broek, twee hemden & een lappendeken (voor als Aaron Adam me vergezelt in mijn schrijfhok/atelier), droeg ik voor die aimabele prijs ook nog 15 boeken mee naar huis.

De collectie erotica werd aangevuld met drie titels: “Gedwongen ontucht” (ongetwijfeld een barslecht geschreven verhaaltje van niks, maar wél met middenin 8 foto’s die, toen het boekje uitgegeven werd, voor ‘pornografisch’ moesten doorgaan; tegenwoordig krijgt zelfs een ontluikende puber daar geen stijve meer van), “Begeerte was mijn gezel” (voor 25 eurocenten laat ik zo’n hilarische titel niet liggen) & “De dwaze maagd” (een “geautoriseerde vertaling” – wat dat ook mag wezen – van een vermoedelijk – originele titel wordt niet vermeld – Frans origineel; aangezien het boek eindigt met “Parijs 1951”).

De collectie studentica werd aangevuld met twee boekjes die ooit toebehoorden aan Walter Palmen. In de jaren ’40 van de vorige eeuw was die student in Leuven. Later – zo leert Google – was ie lector aan de EHSAL en de universiteit van Leuven.
De “Syllabus van den kursus in Latijnsche en Middeleeuwsche paleografie” (1941 – PL. F. Lefèvre) werd grondig bestudeerd & is rijkelijk voorzien van onderstrepingen & aantekenigen in zwart, rood & groen potlood.

De “Inleiding tot de studie der Kerkgeschiedenis” was blijkbaar minder interessant: slechts in enkele hoofdstukken zijn er sporadische markeringen aangebracht.

Verder ook heel erg blij – hoewel ’t slechts zijdelings (Verschaeve was een ideologisch voorbeeld voor veel Vlaamse scholieren & studenten die ’t vuur aan de lont van de Vlaamse studentenbeweging staken) met ‘studentica’ te maken heeft – met ’t tiendelige ‘Verzamelde Werk’ (1955 – uitgeverij Zeemeeuw – Brugge) van Cyriel Verschaeve. Onder andere omdat de Kringloopwinkel – die vaak behoorlijk prijzig is voor recentere/bekendere boeken – geen flauw benul had wat ze in dit geval verkochten & er dus een prijs opkleefden die een fractie is van wat er in antiquariaten voor gevraagd wordt.

The Hair Fetish Edition (IV) – Latex Hard Cover, Japanese Binding & Human Hair Reading Ribbon Prototype

Een van de gisteren gedoneerde haarlokken is ondertussen al verwerkt in het prototype van de uitvoering met harde kaft bekleed met latex & met de japanse binding.
Hier & daar moeten er nog wat puntjes op de uitvoerings-I gezet worden, maar met betere latex & betere boekenlijm komt dat helemaal in orde.
We zijn alvast tevreden van deze eerste poging.

de onbehandelde voorkant

na behandeling met latex spray

binnenkant van de hard cover

titelpagina & leeslint

love is in the (h)air

Zelf een exemplaar bestellen kan via info@akimwillems.be.
Of, als u genoeg geduld hebt, wellicht ook te koop in de tijdelijke Et Alors? Concept Store in Antwerpen in december 2012.

Kerlinga Studentenliederboek Loven

Ik moest u nog een & ander vertellen over mijn aanwinsten van de boekenmarkt in Sint-Amands aan de Schelde, ondertussen alweer twee weken geleden, maar werkgevers, kinderen, bijna-echtscheidingsperikelen naar aanleiding van de eerste huwelijksverjaardag (yep, animo ten allen tijde verzekerd ten huize van!) & andere ongein (zoals schrijven voor mijn debuut als slamdichter) weerhielden mij daar van.

Maar omdat ik er vandaag nog es vroeg – lees rond 4 i.p.v. rond een uur of 8 – de brui aan gaf op kantoor & dus nog es op tijd thuis was & dus nog wat aan mijn avond heb, maak ik dat nu – althans gedeeltelijk – goed.

Voor de verwaarloosbare som van 7 euro’s kocht ik bij een Nederlandse oude taart de 6e druk (de 2e druk die uitgegeven werd door het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond), uit 1931 of 1933 – wellicht de correcte datering – naargelang de bron, van het Leuvense ‘Kerlinga Studentenliederboek’.
Ik dacht daarmee een eerste in een nieuwe reeks in huis te halen. Maar wat bleek net bij nadere inspectie van mijn boekenkast: de 5e druk uit 1926 had ik, blijkbaar, ook al. Daarmee scoor ik even goed als het Studentenmuseum in Antwerpen (zij hebben ook twee uitgaves die ze in 1930 & 1933 dateren), beter dan de Koninklijke Bibliotheek (slechts 1 exemplaar van de 6e druk), maar wel slechter dan de Universiteitsbibliotheek in Leuven (uitgaves 1911, 1913, 1919, 1926 & 1931).

Vooral op die eerste 3 uitgaves ben ik jaloers. Want die werden nog uitgegeven door Kerlinga en niet door het KVHV (die pas vanaf de 5e druk in ’t spel komen & waaruit dus geconcludeerd kan worden dat zelfs de bib in Leuven nog 1 druk tussen 1919 & 1926 mist).

Kerlinga was een ‘modelstudentenclub’ die in 1908, onder impuls van de Prins-Student Jef vanden Eynde, werd opgericht. Het was een semi-geheim studentengenootschap: de enige leden waren de Leuvense gildevoorzitters, de redactie van studentenblad ‘Ons Leven’ en enkele vooraanstaande vertegenwoordigers van culturele kringen.
Kerlinga verdween in 1914, werd heropgericht na de Eerste Wereldoorlog & verdween weer einde jaren ’30 van de vorige eeuw.

Los daarvan zijn die Kerlinga-liedboekjes interessant omdat ze de eigenlijke roots van de, nu nog gebruikte, ‘Studentencodex’ (inclusief ‘Clubcodex’; i.e. de studentikoze mores/regels) vormen.
De 6e druk bevat, voor het eerst, een appendix; de Besluiten van het Seniorenkonvent (zoals opgetekend door Germanicus of Mon de Goeyse, die later de ‘Clubcodex’ zou opstellen) met daarin enkele regels voor het gebruik van clubkleuren, linten, bierpetten, flatten, wapenschild, Zirkel (tegenwoordig heet dat ‘monogram’, schachten, regels aan & schikking van de biertafel, enzovoorts).
Opvallend daarbij: clubleden worden nog benoemd als ‘commitatores’, later (vanaf circa 1935 & ook nu nog) worden ze ‘commilitones’ genoemd.
Maar, ik wijk af…
De roots van de ‘Studentencodex’, dus: tijdens het academische jaar 1938-1939 viert het Leuvense seniorenconvent haar tweede
lustrum. Ter ere daarvan wordt ‘Gedenkboek, Clubcodex en Liederboek der Vlaamsche studenten’ uitgegeven door het seniorenconvent en het KVHV Leuven. Gedenkboek en Clubcodex waren vijf jaar eerder al gebundeld verschenen naar aanleiding van het eerste lustrum; het liederboek was toen nog niet opgenomen in het geheel, maar werd nog apart uitgegeven als het Kerlingaliederboekje. In het boek naar aanleiding van het tweede lustrum lezen we echter het volgende: Hiermede gaat dus de 7e uitgave van het “Kerlingaliederboek” saam met de 2e van “Gedenkboek en Clubcodex KVHV” de studentenwereld in als “Gedenkboek, Clubcodex en Liederboek der Vlaamsche studenten”.

Terloops & tot slot:
In 1909 – dus 1 jaar na oprichting van Kerlinga in Leuven & 2 jaar voordat deze modelclub haar eerste liedboekje uitgaf – richtte (toen nog student) Alfons de Groeve in Brugge de Kunsterkamer & Uitgeverij Kerlinga op.
De Groeve was in 1903 in Leuven toegekomen om rechten te studeren & zou pas in 1910 afstuderen. Dat hij 7 jaar lang studeerde had enerzijds te maken met ziekte, maar anderzijds ook met zijn veelvuldige activiteit in & sterke betrokkenheid bij het studentenleven te maken. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij Jef vanden Eynde kende. Misschien was hij zelfs lid van Kerlinga. En mogelijks drukte hij ook de eerste uitgave van het Kerlinga-liederboek dat geen plaats van uitgifte of uitgever vermeldt – het was een ‘geheim’ genootschap, remember?