Studenten-liedjes door Theo Daan

De ‘Studenten-liedjes’ waar ik eerder over postte, zijn vandaag toegekomen. Dat is fijn nieuws.

Minder fijn nieuws 1: de verkoopster had nagelaten om bij de beschrijving van het boek te vermelden dat zowel de voor- als de achterflap vollédig losgescheurd waren van het liedboek, waardoor de aankoopprijs van het boek + de prijs van de restauratie oplopen tot boven de vraagprijs van een (behoorlijk duurder, maar bij nader inzien goedkoper) exemplaar dat elders werd aangeboden.

Minder fijn nieuws 2: op de voorflap zijn 2 prijzen vermeld: “PRIJS FL1.10 GEB. FL1.50”. Veronderstellend dat deze ingenaaide versie met slappe kaft de versie van 1.10 Florijnen was, wil dat dus zeggen dat ik nu ook op zoek kan naar een andere versie (met harde kaft?) van 1.50 Florijnen.

Op de Franse pagina staat rechts bovenaan de naam “RL[?]delange” en de datum 17.5.13. Wellicht de oorspronkelijke bezitter van het boek die het niet lang na het verschijnen in 1913 kocht.
Verder ook een prijsvermelding “7.50”. Zeker niet het prijsje dat ik voor mijn exemplaar betaalde. Misschien de prijs (in guldens) die de tweede eigenaar ooit neerdokte: André Testa; die zijn mooie ex libris op deze pagina inkleefde. Misschien was het wel deze Amsterdamse André Testa die dit Amsterdamse studentenliedboek ooit kocht & koesterde. Misschien moet ik het gewoon es checken bij de verkoopster van het boek: Suzanne Testa-Koldeweijn. Zij kan het ongetwijfeld confirmeren of ontkrachten.

Ik heb nog niet de tijd gehad om de liederen zelf te bestuderen, maar ik geef alvast de “Ter inleiding” mee die licht werpt op de drijfveren van de schrijver-samensteller:

"Er zijn nog zoo goed als geen verzamelingen van Studenten-poëzie", schreef François Pauwels in zijn voorwoord van het bundeltje Io Vivat [AW: Io vivat; bloemlezing uit moderne Studenten-poëzie door François Pauwels; 1912]. Waar dit een bloemlezing is, waag ik het met dit werkje te komen, als geschreven door één student. Met eenigen schroom ben ik tot de uitgave overgegaan en ware het niet, dat mij van vele kanten gevraagd werd een "bundel" uit te geven, waarschijnlijk zou ik doorgegaan zijn deze liedjes in het Amsterdamsch Studentenweekblad Propria Cures te laten afdrukken. Voor een gedeelte zijn zij dus daarin reeds verschenen. (1) Het lijkt mij hier een geschikte plaats om aan de redactie mijn erkentelijkheid te betuigen voor de gastvrijheid mij steeds in hun blad verleend. In 't bijzonder een woord van dank aan mijn vriend W. van den Ent en voor menigen goeden raad in 't begin mij gegeven! Ook aan m'n collega Z.v.E. mijn dank voor zijn bandteekening. Ik meen, dat er tegenwoordig een toenemende vraag is naar de z.g. chanson, overstroomd als we worden, ook in de studentenwereld, door Sonnetten, verzen waar liefde met 'n hoofdletter in voorkomt en andere hoogdravende Poëzie. Het succes van de liedjes van Speenhoff, de steeds uitverkochte zalen bij Pisuisse en Blokzijl, bewijzen dit.
Ik heb hiermee een poging willen wagen dat genre toe te passen op het Studentenleven en als vanzelf op het Amsterdamsche Studentenleven. Reeds bij eerste lezing zal zich aan iedereen een eenvoudig wijsje opdringen; boven sommige heb ik een speciaal wijsje aangegeven. De bij toevoeging van muziek noodzakelijk te hoog wordende prijs heeft mij weerhouden een componist te zoeken. Mocht iemand van m'n collega's zich gedrongen voelen op 't een of ander versje een oorspronkelijke melodie te maken, dan houd ik mij daarvoor ten zeerste aanbevolen.

Amsterdam 25 Jan. 1913 
A. Stehouwer Czn

(1) Onder pseudoniem Theo Daan

Opmerkelijk in dit voorwoord is de expliciete oproep aan de lezer om – daar waar geen verwijzing naar een bekende melodie staat – zélf een melodie te verzinnen & de oproep aan zijn collega-studenten om teksten van een melodie te voorzien.

De researcher in mij voelt onmiddellijk de drang om uit te gaan vlooien welke verzen van Stehouwer uiteindelijk op melodie gezet werden.

En mochten dat er geen of weinig zijn, dan wil ik hier alvast graag een warme oproep plaatsen: mocht iemand van m’n collega’s zich gedrongen voelen op ’t een of ander versje een oorspronkelijke melodie te maken, voor een “Bibliotheca Studentica”-heruitgave van dit unieke – ik moet nog uitpluizen hoeveel bibliotheken, archieven en/of privé-collecties dit boek in huis hebben, maar ’t zijn er alvast bitter weinig – liedboek, dan houd ik mij daarvoor ten zeerste aanbevolen.

Antwerpen 11 Okt. 2010
A. A.J. Willems

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s