Koorzang

Eén van de auteurs die tekende voor een aantal studentenliederen in de twee Amsterdamse manuscripten waar ik al vaker over schreef is Jacob van Lennep. Zoekend – voorlopig zonder succes – naar mogelijke bronnen waarin zijn handgeschreven liedteksten eventueel eerder in druk verschenen, botste ik op een ander studentenlied van zijn hand. Hij schreef het 10 jaar na zijn promotie – hij was ondertussen advocaat en secretaris van de curatoren van de ‘Doorluchtige School’ te Amsterdam – ter ere van de tweehonderdste verjaardag van het Illustre Athenaeum of de ‘Doorluchtige School’ waar hij ooit zelf studeerde.

Zijn Koorzang ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Doorluchtige School te Amsterdam werd door van Lennep gedicht op “10 januarij 1832” en het werd “gezongen op den Stads Schouwburg, door den Heer J. De Boer”.

Geen idee wie deze mijnheer precies was, maar ’t was in ieder geval géén student van de school, want de enige “J. De Boer” die ooit ingeschreven werd aan het Illustre Athenaeum was Jacques De Boer die pas in 1864, op 17-jarige leeftijd, aan zijn studie begon, aldus het Album Academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, bevattende de namen der Hoogleeraren en Leeraren van 1632 tot 1882 en der studenten van 1799 tot 1882.

De tekst – die overduidelijk gezongen werd/wordt op melodie van het ‘Io vivat!’ – gaat als volgt:

Iö vivat!
O Aemstelstad!
De vreugd vervulle uw wal.
Een feestdag brak, met blijden gloor,
De winterneveldampen door.
Uit elken mond
Herklink’ in ’t rond,
Het daav’rend vreugdgeschal.

Doorlucht Gesticht,
Hier opgericht,
Aan ’t heil der jeugd gewijd!
Twee eeuwen vloden snel voorbij,
Sints ’t eerst uw roem verrees aan ’t Y:
En de eigen glans
Omstraalt u thands,
Als in verloopen tijd.

Iö vivat!
O Aemstelstad!
U klinkt ons lied ter eer.
Want, op der burg’ren heil bedacht,
Hebt gij die school tot stand gebracht,
Waar ’t jong gemoed
Zicht laaft en voedt
Aan wijsheids suivre leer.

Uw wapen praalt
Met glans omstraald,
In Febus tempelkoor,
Door ’t vrolijk Musental bekroond,
dat waren roem alleen beloont,
En Pallas zelf
In ’t hoog gewelf
Gaat blij de feestrei voor.

Iö vivat!
O Aemstelstad!
Die wijsheid kweekt en deugd!
Dat nog, schoon eeuw na eeuw verrijs,
U ’t laatste nakroost dank bewijs!
Voor ’t grootsch Gesticht,
Hier opgericht
Tot heil van Aemstels jeugd

Deze tekst werd gepubliceerd als “Bijlage B.” in het Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan der Doorluchtige School te Amsterdam (114 EUR bij het antiquaraat; gratis op Google Books) zoals dat werd samengesteld door J. van Lennep en dat in 1832 uitgegeven werd door P. Meijer Warnars.
Het lied zelf werd in ’t zelfde jaar en door dezelfde Amsterdamse uitgever ook uitgegeven als ‘vliegend blad’ of brochure van 3 pagina’s.
Die brochure is te koop bij een online antiquaraat; samen met nog enkele andere interessante studenikoze van Lennep-items – zoals “Heildronk aan de keur kompaginie Groningsche en Franeker Studenten” (1830; 2 p.) en “Beurtzang aangeheven op eenen vriendenmaaltijd aan de te Amsterdam teruggekeerde studenten gegeven den 11den October 1831” (1831; 2 p.) – bevindt het zich in een lot van ruim 30 publicaties (en 1 manuscript) van van Lennep waarvoor in totaal 950 EUR gevraagd wordt.
Ik contacteerde het antiquaraat met de vraag of ik de 3 voor mij interessante items uit het lot mocht lichten & hoeveel die dan moesten kosten, maar helaas wilde men niet op mijn verzoek ingaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s